ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
عکسخانه پادکست ۱۳۹۲/۰۵/۲۷

ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان

پنج‌شنبه ۲۴ مرداد، محمدرضا میرزایی در نشستی با عنوان «ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان» در «مرکز هنرپژوهی نقش جهان فرهنگستان هنر» که توسط وب‌سایت عکاسی برگزارشد، سخنرانی کرد که در ادامه پادکست این برنامه به همراه اسلایدهای به نمایش‌ درآمده دردسترس است.

ششم سپتامبر سال ۲۰۰۱ ننسی دونپورت عکاس کانادایی نمایشگاهی را با عنوان آپارتمان‌ها در گالری نیکل کلاگزبرن در شهر نیویرک برپاکرد. نمایشگاه عکس‌ها حملات تروریستی به آپارتمان‌هایی ناشناخته بود که همه‌ی آنها را عکاس صحنه پردازی کرده بود. پنج روز بعد از افتتاحیه این نمایشگاه حادثه یازده سپتامبر در همان شهر رخ داد و پس از آن عکس‌ها، عکس‌های سابق نبودند. دیگر معلوم نبود عکس‌ها مستندند یا صحنه‌پردازی شده.

در این برنامه میرزایی با بهره‌گیری از چند نمونه شاخص در عکاسی معاصر، فصد دارد نگاهی داشته باشد به این ارتباط پیچیده واقعیت و داستان پردازی در عکاسی.

(عکس‌های اشاره‌شده در فایل صوتی را می‌توانید از طریق شماره اسلایدهایی که در پلیر صوتی تگ شده‌اند، دنبال کنید. عکس‌های گالری به علت اینکه تعدادشان زیاد است ممکن است برای لودشدن کمی زمان لازم داشته باشند. همچنین برای اینکه مشکلی در نمایش عکس‌ها وجود نداشته‌باشد پیشنهاد می‌شود حتما زوم مرورگر خود را بر روی صد در صد تنظیم کنید.)

* Photo courtesy of Christina Kerns

 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • ساختن واقعیت، گفتمانی در باب عکاسی امروز جهان
 • عکاس: -

  ساختن واقعیت - محمدرضا میرزایی

 • عکاس: -

  ویلیام هنری فاکس تالبوت - ۱۸۰۰ - ۱۸۷۷

 • عکاس: -

  مداد طبیعت

 • عکاس: ویلیام هنری فاکس تالبوت

  مداد طبیعت - مجموعه‌ای از ۲۴ عکس همراه با نوشته‌هایی درباره‌ی عکس‌ها

 • عکاس: -

  مداد طبیعت

 • عکاس: -

  مداد طبیعت

 • عکاس: ویلیام هنری فاکس تالبوت

  مداد طبیعت

 • عکاس: -

  مداد طبیعت

 • عکاس: ویلیام هنری فاکس تالبوت

  مداد طبیعت

 • عکاس: -

  مداد طبیعت

 • عکاس: ویکتور برگن

  ویکتور برگن

 • عکاس: -

  سارا چارلز ورث

 • عکاس: سارا چارلز ورث

  سارا چارلز ورث

 • عکاس: -

  استیو پایپین

 • عکاس: استیو پایپین

  استیو پایپین

 • عکاس: -

  اوگو مولا

 • عکاس: اوگو مولا

  اوگو مولا

 • عکاس: اوگو مولا

  اوگو مولا

 • عکاس: اوگو مولا

  اوگو مولا

 • عکاس: -

  ایتالو کالوینو

 • عکاس: -

  سرگذشت یک عکاس

 • عکاس: ایتالو کالوینو

  سرگذشت یک عکاس

 • عکاس: -

  سرگذشت یک عکاس

 • عکاس: -

  سرگذشت یک عکاس

 • عکاس: -

  سرگذشت یک عکاس

 • عکاس: ایتالو کالوینو

  سرگذشت یک عکاس

 • عکاس: ایتالو کالوینو

  سرگذشت یک عکاس

 • عکاس: ایتالو کالوینو

  سرگذشت یک عکاس

 • عکاس: ایتالو کالوینو

  سرگذشت یک عکاس

 • عکاس: -

  تاکاشی هوما

 • عکاس: -

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: تاکاشی هوما

  توکیو و دخترم

 • عکاس: -

  جیمی دایموند

 • عکاس: -

  پرتره‌های خانوادگی ساختگی

 • عکاس: جیمی دایموند

  پرتره‌های خانوادگی ساختگی

 • عکاس: جیمی دایموند

  پرتره‌های خانوادگی ساختگی

 • عکاس: جیمی دایموند

  پرتره‌های خانوادگی ساختگی

 • عکاس: جیمی دایموند

  پرتره‌های خانوادگی ساختگی

 • عکاس: جیمی دایموند

  پرتره‌های خانوادگی ساختگی

 • عکاس: جیمی دایموند

  پرتره‌های خانوادگی ساختگی

 • عکاس: جیمی دایموند

  پرتره‌های خانوادگی ساختگی

 • عکاس: جیمی دایموند

  پرتره‌های خانوادگی ساختگی

 • عکاس: جیمی دایموند

  پرتره‌های خانوادگی ساختگی

 • عکاس: -

  فیلیپ لورکا پی کورشا

 • عکاس: -

  هاستلرز

 • عکاس: فیلیپ لورکا پی کورشا

  هاستلرز

 • عکاس: فیلیپ لورکا پی کورشا

  هاستلرز

 • عکاس: فیلیپ لورکا پی کورشا

  هاستلرز

 • عکاس: فیلیپ لورکا پی کورشا

  هاستلرز

 • عکاس: فیلیپ لورکا پی کورشا

  هاستلرز

 • عکاس: فیلیپ لورکا پی کورشا

  هاستلرز

 • عکاس: فیلیپ لورکا پی کورشا

  هاستلرز

 • عکاس: -

  مارک منجیوار

 • عکاس: -

  تو چیزی هستی که می‌خوری

 • عکاس: مارک منجیوار

  تو چیزی هستی که می‌خوری

 • عکاس: مارک منجیوار

  تو چیزی هستی که می‌خوری

 • عکاس: مارک منجیوار

  تو چیزی هستی که می‌خوری

 • عکاس: مارک منجیوار

  تو چیزی هستی که می‌خوری

 • عکاس: مارک منجیوار

  تو چیزی هستی که می‌خوری

 • عکاس: مارک منجیوار

  تو چیزی هستی که می‌خوری

 • عکاس: -

  شارون لاک‌هارت

 • عکاس: شارون لاک‌هارت

  شارون لاک‌هارت

 • عکاس: شارون لاک‌هارت

  شارون لاک‌هارت

 • عکاس: شارون لاک‌هارت

  شارون لاک‌هارت

 • عکاس: شارون لاک‌هارت

  شارون لاک‌هارت

 • عکاس: شارون لاک‌هارت

  شارون لاک‌هارت

 • عکاس: شارون لاک‌هارت

  شارون لاک‌هارت

 • عکاس: -

  نانسی داون‌پورت

 • عکاس: -

  آپارتمان‌ها

 • عکاس: نانسی داون‌پورت

  آپارتمان‌ها

 • عکاس: نانسی داون‌پورت

  آپارتمان‌ها

 • عکاس: توماس دمند

  توماس دمند

 • عکاس: توماس دمند

  توماس دمند

 • عکاس: توماس دمند

  توماس دمند

 • عکاس: توماس دمند

  توماس دمند

 • عکاس: توماس دمند

  توماس دمند

 • عکاس: توماس دمند

  توماس دمند

 • عکاس: آن هاردی

  آن هاردی

 • عکاس: آن هاردی

  آن هاردی

 • عکاس: آن هاردی

  آن هاردی

 • عکاس: آن هاردی

  آن هاردی

 • عکاس: آن هاردی

  آن هاردی

 • عکاس: مایلز کولیج

  مایلز کولیج

 • عکاس: مایلز کولیج

  مایلز کولیج

 • عکاس: میریام بک‌ستورم

  میریام بک‌ستورم

 • عکاس: میریام بک‌ستورم

  میریام بک‌ستورم

 • عکاس: جیمز کزبر

  جیمز کزبر

 • عکاس: جیمز کزبر

  جیمز کزبر

 • عکاس: توماس رف

  توماس رف

 • عکاس: توماس رف

  توماس رف

 • عکاس: سوفی کل

  سوفی کل

 • عکاس: سوفی کل

  سوفی کل

1 / 106 همه عکس‌ها

اسلایدهای به نمایش‌ درآمده در نشست

عجب کار کارستانی کردید. سپاس بسیار

عادل

جلسه فوق العاده ایی بود.از اینکه امکان همزمان دسترسی به فایل صوتی و تصویری فراهم شد واقعا تشکر میکنم.

فائزه

ممنون عالی بود

پریسا