نشست نقد و بررسی نمایشگاه «زیبایی‌شناسی شکست»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

نشست نقد و بررسی نمایشگاه «زیبایی‌شناسی شکست»

روز یکشنبه 27 بهمن از ساعت 6 تا 8 بعدازظهر جلسه‌ی نقد و بررسی نمایشگاه «زیبایی‌شناسی شکست» علیرضا سمیعی در گالری روشنخانه برگزار خواهد شد.