نمایشگاه «قطعه‌هایی عمیقاً انسانی» گل‌آرا جهانیان
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

نمایشگاه «قطعه‌هایی عمیقاً انسانی» گل‌آرا جهانیان

نمایشگاه عکس‌های گل‌آرا جهانیان با عنوان «قطعه‌هایی عمیقاً انساسی» در گالری اُ گشایش می‌یابد.