نمایشگاه گروهی «وضعیتِ نامشخص» در گالری شماره شش
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

نمایشگاه گروهی «وضعیتِ نامشخص» در گالری شماره شش

جمعه سوم اردیبهشت، نمایشگاه گروهی «وضعیت نامشخص» در گالری شماره شش گشایش می‌یابد.