نمایشگاه تهمینه منزوی با عنوان «اینجا؛ گذشته استمراری»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

نمایشگاه تهمینه منزوی با عنوان «اینجا؛ گذشته استمراری»

نمایشگاه عکس تهمینه منزوی با عنوان «گذشته استمراری» جمعه ۲۴ شهریور ماه در گالرى راه ابريشم افتتاح می‌شود.