نمايشگاه گروهی «هفت مجموعه‌عكس مستند» در تبريز
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

نمايشگاه گروهی «هفت مجموعه‌عكس مستند» در تبريز

نمايشگاه گروهی «هفت مجموعه‌عكس مستند؛ آثار منتخبی از دانشجويان عكاسی دانشگاه پيام نور، تبريز» در روز يكشنبه، ۹ اسفندماه در گالری مجتمع سينمايی ۲۲ بهمن تبريز گشايش می‌يابد.