نمایشگاه ابراهیم نوروزی با عنوان «به وقت اندوه» در گالری راه ابریشم
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

نمایشگاه ابراهیم نوروزی با عنوان «به وقت اندوه» در گالری راه ابریشم

جمعه ۱۵ آبان، نمایشگاه عکس‌های ابراهیم نوروزی با عنوان «به وقت اندوه» در گالری راه ابریشم ۲ گشایش می‌یابد.