نمایشگاه حامد قصری با عنوان «گذر بی‌وقفه زمان» در گالری گلستان
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

نمایشگاه حامد قصری با عنوان «گذر بی‌وقفه زمان» در گالری گلستان

پنجمین نمایشگاه انفرادی آثار حامد قصری با عنوان «گذر بی‌وقفه زمان» در گالری گلستان برگزار می‌شود.