سالانه عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۱۲/۰۶

سالانه عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

نخستین سالانه عکس دانشجویان رشته عکاسی دانشگاه تهران در هفته دوم اسفند ماه ۹۵ و از هشتم تا یازدهم این ماه در نگارخانه‌ی تهران واقع در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به همت دانشجویان این رشته برگزار خواهد شد.