نمایشگاه فاطمه شریفی فرزانه با عنوان «بودن»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

نمایشگاه فاطمه شریفی فرزانه با عنوان «بودن»

اولین نمایشگاه انفرادی فاطمه شریفی فرزانه با عنوان «بودن» از روز شنبه دوم بهمن ماه در نگارخانه فرهنگ قم گشایش می‌یابد .