نمایشگاه امیرحسین کمالی با عنوان چشم انداز و طبیعت ایران در گالری نگاه نو
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

نمایشگاه امیرحسین کمالی با عنوان چشم انداز و طبیعت ایران در گالری نگاه نو

نمایشگاه عکس «چشم انداز و طبیعت ایران» با آثاری از امیرحسین کمالی از روز جمعه ۲۰ شهریور در گالری نگاه نو اصفهان گشایش می یابد.