نمایگاه گروهی «حیوان درون» در گالری شماره شش
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

نمایگاه گروهی «حیوان درون» در گالری شماره شش

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «حیوان درون» در گالری شماره شش گشایش می‌یابد.