نمایشگاه آرش کریمی با عنوان «جورچین» در گالری شماره ۶
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

نمایشگاه آرش کریمی با عنوان «جورچین» در گالری شماره ۶

جمعه هشتم خرداد نمایشگاه عکس‌های آرش کریمی با عنوان «جورچین» در گالری شماره ۶ گشایش می‌یابد.