نمایشگاه گروهی  «طنین زندگی» در «ایده گالری شهر»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

نمایشگاه گروهی  «طنین زندگی» در «ایده گالری شهر»

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «طنین زندگی» در ایده گالری شهر اصفهان با هدف پاس‌داشت زندگی در طبیعت و معرفی جاذبه های گردشگری برگزار می‌شود.