نمایشگاه «پرفورمنس تکرار» فوآد سید محمدی در گالری مرکز فرهنگی یونس امره ترکیه
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۲/۱۸

نمایشگاه «پرفورمنس تکرار» فوآد سید محمدی در گالری مرکز فرهنگی یونس امره ترکیه

نمایشگاه عکس «پرفورمنس تکرار» فوآد سید محمدی در گالری مرکز فرهنگی یونس امره ترکیه در تهران برگزار می‌شود.