نمایشگاه محبوبه کرملی با عنوان «شادآباد» در گالری Ag
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

نمایشگاه محبوبه کرملی با عنوان «شادآباد» در گالری Ag

شنبه ۲۱ فروردین، نمایشگاه عکس‌های محبوبه کرملی با عنوان «شادآباد» در گالری Ag گشایش می‌یابد.