نمایشگاه محمد زرقی با عنوان «پاره های زمین» در گالری آرته
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

نمایشگاه محمد زرقی با عنوان «پاره های زمین» در گالری آرته

نهم بهمن، نمایشگاه عکس‌های محمد زرقی با عنوان «پاره‌های زمین» در گالری آرته گشایش می‌یابد.