«عاشورا به روایت تصویر» در فرهنگ‌سرای شفق
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

«عاشورا به روایت تصویر» در فرهنگ‌سرای شفق

پانزدهم آذر نمایشگاه گروهی «عاشورا به روایت تصویر» در فرهنگ‌سرای شفق گشایش می‌یابد.