دیان آربس، ریچارد آودون، رابرت فرانک، هری کالاهان و بسیاری دیگر در نمایشگاهی پُر ستاره
شارلوت هاردلینگ نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

دیان آربس، ریچارد آودون، رابرت فرانک، هری کالاهان و بسیاری دیگر در نمایشگاهی پُر ستاره

نمایشگاه جدید پیس (Pace) لندن آثار بسیاری از عکاسان مطرح آمریکایی پساجنگ را در خود جای داده‌است.