نمایشگاه پریسا فهامی با عنوان “دست ها” در گالری نگارستان امام خمینی ”
عكسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

نمایشگاه پریسا فهامی با عنوان “دست ها” در گالری نگارستان امام خمینی ”

در نمایشگاه "دست ها " یک مجموعه عکس در قالب 23 عکس به ابعاد 20*30 سانتی متر و 15 عکس به ابعاد 20*20 سانتی متر به نمایش در آمده است.