رویداد وقایع نگاری‌های صحرای سرخ (کارت پستال‌هایی از راونا: لوکیشن صحرای سرخ میکلانجلو آنتونیونی)
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

رویداد وقایع نگاری‌های صحرای سرخ (کارت پستال‌هایی از راونا: لوکیشن صحرای سرخ میکلانجلو آنتونیونی)

این رویداد تا 22 آذر ماه از ساعت 4 الی 8 شب در گالری آما ادامه دارد.