نمایشگاه بارداریِ «ساکن» علی زنجانی در گالری Ag
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

نمایشگاه بارداریِ «ساکن» علی زنجانی در گالری Ag

شنبه ۱۹ دی، نمایشگاه عکس‌های علی زنجانی با عنوان بارداری «ساکن» در گالری Ag گشایش می‌یابد.