مارتین پار در تهران
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

مارتین پار در تهران

گالری Ag از هفتم آذرماه تا دوم دی ماه منتخبی از آثار مارتین پار عکاس بریتانیایی را که شامل نمایش بیست و شش قطعه عکس از دوره‌های مختلف کاری و تعدادی از کتاب‌های عکس وی است را میزبانی می‌کند.