نمایشگاه محمدرضا میرزایی با عنوان «تا زود» در راونا
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

نمایشگاه محمدرضا میرزایی با عنوان «تا زود» در راونا

مرکز اوسرواتوریو فوتوگرافیکو نمایشگاهی از آثار محمدرضا میرزایی را در شهر راونا در ایتالیا برگزار می‌کند.