نمایشگاه مهدی رضوی با عنوان «آب، آبی، آبانگاه» در نگارخانه فردوسی
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۶/۲۷

نمایشگاه مهدی رضوی با عنوان «آب، آبی، آبانگاه» در نگارخانه فردوسی

نمایشگاه آثار مهدی رضوی با عنوان «آب، آبی، آبانگاه» از روز شنبه ۲۸ شهریور در نگارخانه فردوسی مشهد گشایش میابد.