ششمین نمایشگاه سال دوربین.نت در موزه امام‌علی
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۲/۲۷

ششمین نمایشگاه سال دوربین.نت در موزه امام‌علی

ششمین نمایشگاه سال دوربین.نت دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ششمین نمایشگاه سال دوربین.نت دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1393 در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) افتتاح می‌شود.