«فلتلند» نمایشگاه ژوبین میراسکندری و نامدار شیرازیان در گالری محسن
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۳/۲۷

«فلتلند» نمایشگاه ژوبین میراسکندری و نامدار شیرازیان در گالری محسن

عصر روز جمعه ۳۰ خرداد نمایشگاه عکسی از آثار ژوبین میراسکندری و نامدارشیرازیان در گالری محسن گشایش می‌یابد.