«در پس ظاهر» حسین فاطمی در شیکاگو
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۳/۱۶

«در پس ظاهر» حسین فاطمی در شیکاگو

«در پس ظاهر»عنوان نمایشگاه عکس پرتره خاور میانه است که توسط حسین فاطمی در شیکاگو از شنبه ۷ ژوئن ۲۰۱۴برگزار می‌شود.