نمایشگاه مهدیار جمشیدی با عنوان «بی‌مرزی» در گالری ماه
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

نمایشگاه مهدیار جمشیدی با عنوان «بی‌مرزی» در گالری ماه

جمعه بیست و نهم خرداد، نمایشگاه عکس‌های مهدیار جمشیدی با عنوان «بی‌مرزی» در گالری ماه گشایش می‌یابد.