نمایشگاه عکس‌های گلناز طاهری با عنوان «هر چیزی را که دوست دارند»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۱۰/۱۷

نمایشگاه عکس‌های گلناز طاهری با عنوان «هر چیزی را که دوست دارند»

جمعه بیستم دی‌، نمایشگاه عکس‌های گلناز طاهری با عنوان «هر چیزی را که دوست دارند» در گالری راه ابریشم افتتاح می‌شود.