نمایشگاه عکس‌های موبایلی فرساد غفاریان در گالری شلمان
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

نمایشگاه عکس‌های موبایلی فرساد غفاریان در گالری شلمان

نمایشگاهی از عکس‌های موبایلی فرساد غفاریان از شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۹۴ در گالری شلمان افتتاح می‌شود.