نمایشگاه عکس و چیدمان «بي زمين» در گالری فردا
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

نمایشگاه عکس و چیدمان «بي زمين» در گالری فردا

​نمایشگاه عکس و چیدمان «بي زمين» از روز جمعه ١٧ دی‌ماه ۹۵، ساعت ١٦ در گالري فردا گشایش می‌یابد.