نمایشگاه فاطمه شریفی فرزانه با عنوان روایت آدمک ها در کابوس پریشانی به نام شهر»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

نمایشگاه فاطمه شریفی فرزانه با عنوان روایت آدمک ها در کابوس پریشانی به نام شهر»

دومین نمایشگاه انفرادی‌ فاطمه شریفی فرزانه با عنوان «روایت آدمک ها در کابوس پریشانی به نام شهر» از روز جمعه ۱۳ مهر در گالری شمیده گشایش می‌یابد.