نمایشگاه مریم سعیدپور با عنوان «از میان حروف سیاه» در گالری راه ابریشم
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۰۲/۰۳

نمایشگاه مریم سعیدپور با عنوان «از میان حروف سیاه» در گالری راه ابریشم

روز جمعه چهارم اردیبهشت، نمایشگاه عکس‌های مریم سعیدپور با عنوان «از میان حروف سیاه» در گالری راه ابریشم گشایش می‌یابد.