برنامه ده روز با عکاسان با نمایش آثار ۲۰ عکاس و یک گرافیست
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۰۸/۲۹

برنامه ده روز با عکاسان با نمایش آثار ۲۰ عکاس و یک گرافیست

از روز شنبه دومین دوره از برنامه‌ ده روز با عکاسان به همت انجمن عکاسان ایران برگزار می‌شود.