نمایشگاه و کارگاه عکس ابراهیم حقیقی در رشت
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۱۱/۲۲

نمایشگاه و کارگاه عکس ابراهیم حقیقی در رشت

دوم تا هشتم اسفند ۹۲ ، خانه فرهنگ گیلان میزبان آثار عکاسی ابراهیم حقیقی، خواهد بود.