نمایشگاه عکس فرم در فریم
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

نمایشگاه عکس فرم در فریم

نمایشگاه گروهی «فرم در فریم» با موضوع عکاسی فرم، میراث معنوی و میراث فرهنگی در گالری شماره دو خانه عکاسان برپا می‌شود.