نمایشگاه گروهی با عنوان جسته و گریخته
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۰۹/۱۳

نمایشگاه گروهی با عنوان جسته و گریخته

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان جسته و گریخته در گالری فرامرزی گشایش می‌یابد.