نمایشگاه گروهی «به روایت عکاسان»، در پردیس ملت
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۰۸/۱۰

نمایشگاه گروهی «به روایت عکاسان»، در پردیس ملت

به روایت عکاسان معاصر ایران عنوان نمایشگاهی است که شنبه ۱۱ آبان، با نمایشگاه‌گردانی مهدی مقیم‌نژاد و حضور سی و شش هنرمند عکاس در تاریخ ۱۱ مهر ماه در گالری پردیس ملت افتتاح خواهدشد.