نمایشگاه «جهان نگریسته/ جهان یکم: عکاسی» در گالری ایگرگ
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

نمایشگاه «جهان نگریسته/ جهان یکم: عکاسی» در گالری ایگرگ

جمعه بیست و ششم دی‌، نمایشگاه گروهی «جهان نگریسته/ جهان یکم: عکاسی» در گالری ایگرگ گشایش می‌یابد.