نمایشگاه سارا رهبر با عنوان «روبان بی‌رنگ»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۶/۲۷

نمایشگاه سارا رهبر با عنوان «روبان بی‌رنگ»

روز جمعه نمایشگاه عکس «روبان بی رنگ» با آثار سارا رهبر در گالری آرته اصفهان گشایش می‌یابد.