نمایشگاه عکس روزبه روزبهانی با عنوان «هم‌همه»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۱۰/۱۹

نمایشگاه عکس روزبه روزبهانی با عنوان «هم‌همه»

نمایشگاه عکس روزبه روزبهانی با عنوان «هم‌همه» روز جمعه بیستم دی، در گالری هفت‌ثمر افتتاح می‌شود.