نمایشگاه عکس‌های بهنام ذاکری با عنوان ابتدا به ساکن
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۲/۰۷/۱۷

نمایشگاه عکس‌های بهنام ذاکری با عنوان ابتدا به ساکن

نمایشگاه انفرادی عکس‌های بهنام ذاکری با عنوان "ابتدا به ساکن" از ۲۰ مهرماه ۱۳۹۲ در نگارخانه‌ی گرمساری بندرعباس برپا می‌شود.