نمایشگاه گروهی «مسجد» در موزه عکسخانه شهر
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

نمایشگاه گروهی «مسجد» در موزه عکسخانه شهر

نمایشگاه گروهی عکس مسجد، سه شنبه 18 آبان ماه در موزه عکسخانه شهر گشایش خواهد یافت.