نمایشگاه گروهی «شروع بی‌پایان»
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

نمایشگاه گروهی «شروع بی‌پایان»

در این نمایشگاه دانشجویان دانشکده هنر ارومیه با تدریس قاسم فتحی شرکت دارند.