انتشار سی‌ویکمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی «قاب»
عکسخانه انتشار نشریه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

انتشار سی‌ویکمین شماره از مجله‌ی الکترونیکی «قاب»

سی‌ویکمین شماره از مجله‌ الکترونیکی قاب، ویژه‌ی دی ماه ۱۳۹۷ در 232 صفحه منتشر شد.