انتشار چهارمین شماره از فصلنامه عکاسی با موضوع «پرتره‌های سیاسی»
عکسخانه انتشار نشریه ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

انتشار چهارمین شماره از فصلنامه عکاسی با موضوع «پرتره‌های سیاسی»

چهارمین شماره از فصلنامه عکاسی با موضوع «پرتره‌های سیاسی» با هدف بررسی شکل‌گیری و تحول این قبیل عکس‌ها در تاریخ ایران و جهان در ۲۸۴ صفحه تمام‌گلاسه و در آستانه‌ي نمایشگاه مطبوعات کشور منتشر شد.