انتشار اولین شماره مجله الکترونیکی قاب
عکسخانه انتشار نشریه ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

انتشار اولین شماره مجله الکترونیکی قاب

اولین شماره مجله الکترونیکی قاب، یکم مهر ماه ۱۳۹۳ منتشر شد.