فراخوان برگزاری نمایشگاه «خاطرات شیوع»
عکسخانه خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

فراخوان برگزاری نمایشگاه «خاطرات شیوع»

انتخاب و نمایش آثار عکاسی و ویدئو‌ با موضوع شیوع بیماری کرونا