انتشار کتاب عکس‌های محمدرضا میرزایی با عنوان «کارت پستال‌ها»
عکسخانه خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

انتشار کتاب عکس‌های محمدرضا میرزایی با عنوان «کارت پستال‌ها»

کتاب تازه‌ای از عکس‌های محمدرضا میرزایی با عنوان «کارت پستال‌ها» توسط انتشارات بلو تایگر منتشر شد.