منظری برای ندیدن
عکسخانه خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

منظری برای ندیدن

جمعه ۲۳ فروردین ماه نمایشگاه انفرادی عکس و رونمایی کتاب محسن یزدی پور با عنوان «منظری برای ندیدن» درگالری Ag برگزار می‌شود.