نمایشگاه مریم فیروزی با عنوان «پیش از اتمام مهلت نگریستن ( بخش اول)» در گالری راه ابریشم
عکسخانه خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

نمایشگاه مریم فیروزی با عنوان «پیش از اتمام مهلت نگریستن ( بخش اول)» در گالری راه ابریشم

نمایشگاه عکس و چیدمان مریم فیروزی با عنوان «پیش از اتمام مهلت نگریستن ( بخش اول)» در گالری راه ابریشم گشایش می‌یابد.