نمایشگاه «سکوت» فائزه قجاوند در گالری ایده
عکسخانه خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

نمایشگاه «سکوت» فائزه قجاوند در گالری ایده

نمایشگاه عکس‌های فائزه قجاوند با عنوان «سکوت» در گالری ایده گشایش می‌یابد.