آزادی چهار ژورنالیست گروگان گرفته شده فرانسوی از سوریه
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

آزادی چهار ژورنالیست گروگان گرفته شده فرانسوی از سوریه

دو خبرنگار و دو عکاس فرانسوی که از حدود ده ماه پیش در سوریه گرفتار شده بودند امروز آزاد شدند.