نمایشگاه عکس‌های سعید جناتی در کافه گالری مارکوف
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۲/۱۶

نمایشگاه عکس‌های سعید جناتی در کافه گالری مارکوف

«همه چیز یکسان است و با این حال نیست» عنوان نمایشگاه عکس‌های سعید جناتی است که از ۱۸ اردیبهشت در کافه گالری مارکوف گشایش می‌یابد.