نمایشگاه گروهی عکس در عکسخانه شهر
عکاسی خبر ۱۳۹۳/۰۱/۲۸

نمایشگاه گروهی عکس در عکسخانه شهر

نخستین نمایشگاه هنرجویی آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای از عصر شنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۹۳ در محل موزه عکسخانه شهر در تهران گشایش می‌یابد.