نمایشگاه عکس معماری فنلاند در خانه هنرمندان
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

نمایشگاه عکس معماری فنلاند در خانه هنرمندان

خانه هنرمندان ایران با برگزاری نمایشگاه عکس از معماری فنلاند میزبان هفته فرهنگی این کشور می‌شود.