استنمایر، برگزیده پنجاه و هفتیم ورلدپرس فتو
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۱۱/۲۵

استنمایر، برگزیده پنجاه و هفتیم ورلدپرس فتو

لحظاتی پیش برگزیدگان جایزه پنجاه و هفتمین دوره ورلدپرس فتو معرفی شد. جان استنمایر عکاس آزانس ۷، به خاطر عکسی از مهاجران آفریقایی برگزیده این رقابت شد.