نمایشگاه محمدحسین نیکوپور در کافه فردوسی شیراز
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۱۱/۱۳

نمایشگاه محمدحسین نیکوپور در کافه فردوسی شیراز

بخشی از آثار عکاسی محمدحسین نیکوپور با عنوان «۱۰ تا ۱۰» از ۱۲ بهمن در کافه فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شده است.