برگزیدگان پنجمین جشنواره زنان و زندگی شهری
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

برگزیدگان پنجمین جشنواره زنان و زندگی شهری

مراسم معرفی برگزیدگان پنجمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری، یکشنبه بیست وچهارم شهریور ماه در باغ موزه قصر تهران برگزار شد.