دومین سالانه‌ی عکس دانشجویان دانشگاه تهران
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۱

دومین سالانه‌ی عکس دانشجویان دانشگاه تهران

دومین سالانه‌ی عکس دانشجویان دانشگاه تهران از روز شنبه ۱۲ اسفند ماه در نگارخانه تهران پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به همت دانشجویان این رشته برگزار خواهد شد.