نمایشگاه عکس تاریخی «دروازه‌های طهران قدیم»
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

نمایشگاه عکس تاریخی «دروازه‌های طهران قدیم»

نمایشگاه عکس تاریخی «دروازه‌های طهران قدیم» از روز دوشنبه 21 اسفند ماه، ساعت 16 در موزه عکسخانه شهر افتتاح می‌شود.