برگزاری نشست «اقتصاد هنر»
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

برگزاری نشست «اقتصاد هنر»

کانون عکس اصفهان در هفته‌ی جاری روز ششم دی ماه نشستی با عنوان اقتصاد عکاسی با حضور حمید ششجوانی برگزار می‌کند.