نمایشگاه گروهی «تصویر پرتره [به‌تمامی چهره] در گالری اکنون
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

نمایشگاه گروهی «تصویر پرتره [به‌تمامی چهره] در گالری اکنون

نمایشگاه گروهی «تصویر پرتره [به‌تمامی چهره*]» در روز ۲۵ تیر ۱۳۹۵ در گالری اکنون اصفهان افتتاح خواهد شد.