برگزاری نشست «با آیفون علیه آیفون»
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

برگزاری نشست «با آیفون علیه آیفون»

«با آیفون علیه آیفون؛ جستاری بر جایگاه فن عکاسی در دوره معاصر» عنوان برنامه‌ی جلسه‌ی این هفته‌ی کانون عکس انجمن سینمای جوان اصفهان است که برای اجرای آن میزبان سیامک تراکمه‌زاده در روز چهارشنبه بیست و چهارم آبان ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰ خواهد بود.