نشست «روش درک تصویر» با حضور پژمان نظرزاده
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

نشست «روش درک تصویر» با حضور پژمان نظرزاده

کانون عکس اصفهان چهارشنبه ۲۹ آذرماه نشست «روش درک تصویر» را با حضور پژمان نظرزاده آبکنار برگزار خواهد کرد.