برگزاری نشست «فرهنگ دیداری»
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

برگزاری نشست «فرهنگ دیداری»

بیست و پنجم اردیبهشت نشست «فرهنگ دیداری» توسط موسسه آینده پژوهشی رسانه‌های نوین برگزار می‌شود.