انتشار کتاب «مکتب عکاسی دوسلدورف، بررسی و تجزیه و تحلیل آثار هیلا و برند بکر»
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

انتشار کتاب «مکتب عکاسی دوسلدورف، بررسی و تجزیه و تحلیل آثار هیلا و برند بکر»

کتاب «مکتب عکاسی دوسلدورف، بررسی و تجزیه و تحلیل آثار هیلا و برند بکر» با تالیف صالحه خوانساری توسط نشر زبان تصویر (کتاب پرگار) منتشر شد.