انتشار فصل‌نامه «عکاسی»
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

انتشار فصل‌نامه «عکاسی»

نخستین شماره‌ی فصل‌نامه «عکاسی» به سردبیری سیوا شهباز منتشر شد.