انتشار پنجمین شماره نشریه نقد عکس «چشمک»
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

انتشار پنجمین شماره نشریه نقد عکس «چشمک»

پنجمین شماره از نشریه‌ نقد عکس « چشمک» ویژه عکاسی دوره قاجار توسط پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران منتشر شد.