انتشار کتاب «بیماری به‌مثابه استعاره»
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

انتشار کتاب «بیماری به‌مثابه استعاره»

کتاب «بیماری به‌مثابه استعاره» به قلم سوزان سونتاگ در قطع رقعی، ۲۰۸ صفحه و با قیمت ۱۸ هزار تومان، با ترجمۀ احسان کیانی‌خواه در مجموعۀ «هنر، ادبیات، فلسفه» نشر حرفه نویسنده به چاپ رسیده است.