اعلام نامزدهای جایزه عکس سونی ۲۰۱۶
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

اعلام نامزدهای جایزه عکس سونی ۲۰۱۶

نامزدهای دور نهایی و افراد شایسته تقدیر مسابقه سونی ۲۰۱۶ اعلام شدند.