نمایشگاه گروهی «تصویرِ کوچک، آینه‌ی بزرگ: عکاسی معاصر ایران» در گالری Ag
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

نمایشگاه گروهی «تصویرِ کوچک، آینه‌ی بزرگ: عکاسی معاصر ایران» در گالری Ag

جمعه شانزدهم بهمن نمایشگاه گروهی هنرمندان گالری Ag با عنوان «تصویرِ کوچک، آینه ی بزرگ: عکاسی معاصر ایران» گشایش می‌یابد.