نمایشگاه عکس بهمن نامور مطلق در نگارخانه بهار
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

نمایشگاه عکس بهمن نامور مطلق در نگارخانه بهار

جمعه ششم آذر، نمایشگاه عکس‌های طبیعت بهمن نامور مطلق در نگارخانه بهار خانه هنرمندان برگزار می‌شود.