نمایشگاه «من اینجا هستم» مهدیار جمشیدی در گالری Ag
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

نمایشگاه «من اینجا هستم» مهدیار جمشیدی در گالری Ag

گالری Ag نمایشگاه «من اینجا هستم» را با حضور مهدیار جمشیدی برگزار می‌کند.